امروز که فرصت کردم نوشتم از آن جهت بود که استاد درسمان مسموم شده است و افتاده گوشه خانه و تحويل پروژه‌ها تعويق افتاد و من هم جبران يک مدت کم نويسی را کردم. (هر چند که معتقدم «کم گوی و گزيده گوی چون در» و «يک دست گل دماغ پرور....از خرمن صد گياه بهتر» و «کم بنويس هميشه بنويس») اگر بگويم از نيامدن استاد خوشحال نشدم راستش را نگفته‌ام. البته نه اينکه از مرضی‌اش ناراحت نشده باشم. اما بالاخره استادمان هم خودش دانشجو است و ما را درک می‌کند. به قول يکی از اساتيد که ترم پيش TA اش بودم. يک کلاس که تعطيل می‌شود دانشجو می‌گويد جون، استاد می‌گويد آخ جون.

/ 0 نظر / 4 بازدید