۲۲ بهمن

با سلامی دوباره به تمامی دوستانی که در نبود من هزاران نامه به صاب وبلاگ نوشتند که اين آقا مصطفی کجاست؟ چرا وبلاگ به اين روز افتاده و هيچ خبری از مقاله نيست. واقعاْ که خجالت آوره. تو اين مدت که ما نبوديم يه نفر نيامد به ما بگه آقا مصطفی خرت به چند من؟ بابا جون کجايی؟ الهی برين زير گل با اين رفاقتتون.
به هرحال. اين چند وقته اوستا ما رو زندانی کرده بود که مدير وبلاگ به من نامه نوشته که يا بايد از کامپيوتر بنويسی يا اينکه موضوع گروه خودتو عوض کنی. ما هم هر چی فرياد کشيديم از سازمان ملل متحد خبری نشد که نشد و فریاد شریفمان به گوششان نرسید که نرسید. حالا هم که در خدمت شما هستيم در پی سالروز ۲۲ بهمن اوس حسين رحم کرده و به ما عفو دادند و ما اکنون در خدمت شما هستيم و داريم می‌نويسيم ولی چه کنيم که از موضوع خبری نيست. پس تا شبی بعد و موضوعی جديد.

/ 0 نظر / 4 بازدید