آهوی سرگردان...

توی سايت نشسته بودم، هادی زد پشتم. «اگر مشهد بخواهی بيای می‌توني». رفت. برگشتم. «صبر كن نه سلامی، نه عليكی، بدون مقدمه؟!» سرش را به نشانه‌ی تاييد تكان داد. «گفتم خوب لا اقل بگو كی، چطوری با كی؟» «جمعه عصر می‌رويم، سه‌شنبه بر می‌گرديم» جواب بقيه‌ی سوال‌ها را درست نداد.

دو سال است مشهد نرفتم. غل و زنجير روزمرگی برپايمبود. گفتم اينبار ديگر فرق می‌كند. همه‌ی شواهد نشان می‌دهدطلبيده شده‌ام. به همه‌ی كارها و مشكلات نه می‌گويم. بدون اين كه فكر زيادی بكنم گفتم «آره می‌آيم.»

پيشترها مردم سفر مشهد و كربلا هم كه می‌خواستند بروند مرسوم بود كه قبلش حلاليت بطلبند درست مثل سفر حج. پيشتر مردم حداكثر با مردم كوچه و محله‌ی خودشان با كم و زيادش سر و كار داشتند. شهرها اين قدر بزرگ نبود. ارتباطات اين قدر وسيع نبود. اين همه پشت سر حاكمان و استادها غيبت نبود. اينترنت و رفيق مجازی نبود. حالا من چطور بايد از اين همه آدم حلاليت بطلبم؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
محسن

جگر اين آهوی سرگردان خوردن دارد! سيد جون برای خودت با نور بند ژا درست نکن! قربون شما سادات برم که حتی بدهاتونم يه جورايی يه خوبی خاصی دارين که من نمی دونم از کجا اوردين.البته می دونما! اگر تو صورت آوينی خيره بشی خصوصا جوونی هاش می تونی اينی رو که می گم بفهمی.....اگر چه ماهی از آب خبر ندارد!

محسن

با عرض معذرت اون بند ژا نيست...بند پا است!----->> از دست فارسی ساز xp <<-----

Meysam

التماس دعای فراوان دارم از شما برای کسی که خيلی وقت است مشهد نرفته ودلش برای امام رضا خيلی تنگ شده!