خودمونيم ها. ما کلی از اين PersianBlog تعريف کرديم اما هنوز چند تا ايراد گنده دارد. که آدم را مردد می‌کند ار Blogger به اينجا مهاجرت کند. اميدوارم هرچه زودتر مشکلات برطرف شود تا آدم با خيال راحت بنويسد.

يک کم فکر کردم به ذهنم رسيد برای اينکه خواننده خيلی گيج نشود بهتر است مطالب هر روز را تحت يک پيام بفرستم. فقط بايد ساز و کاری (مکانيزم سابق) مناسب برای جدا کردن آنها پيدا کنم. البته فکر نکنيد اين مکانيزم چيز شاقی است. شايد آخرش به يک «-» ختم شود. چون من آدم وسواسی در انتخاب هستم اينقدر سخت می‌گيرم. راستی کسی می‌داند چه طور می‌شود در اينجا کد html متنی که فرستاده می‌شود را مطابق ميل دستکاری کرد؟

/ 0 نظر / 5 بازدید