:: به نظر شما اگر مشکل به قول خودشان ابزار تعداد بازديد کننده‌ها رفع شده است(این‌جا را ببینید) چرا ۵ نفر اول را بر نمی‌گردانند سر جاش؟ من پيشنهاد می‌کنم دوستان جديد را بردارند و به جای آن ده نفر اول را قرار دهند. از آنجا که می‌دانم ترفند جديدشان چيست به شدت مشتاقم ايده‌هايم را در مورد آن هم پياده کنم ببينم جواب می‌دهند!

:: به اندازه يک هفته مطلب نوشتم. تا آخر هفته چيز برای خواندن داريد و حالا می‌خواهم با اجازه‌تان چند روزی بروم مرخصی.

:: وای که چقدر بدم می‌آيد که عاميانه بنويسم چون خوب می‌دانم که عادت به آن چقدر نثر آدم را خراب می‌کند.

/ 0 نظر / 4 بازدید