تبيان:«بزرگ شده اي ، به ثمر نشسته اي خدا را شکر. حتماً حالا ديگر مي نشيني و به اين فکر مي کني که کجاي کلاه پدرت کج است ... يک روز پدرها براي بچه هاشان قهرمانند و يک روز هم ، وقتي خود به ثمر رسيدند ، بار وجود پدر را نمي پسندند. حتماً مي خواهي بگويي که نه ! شما براي بزرگ کردن من زحمت زيادي کشيده ايد و ... زبان بريز ناقلا ! من به وظيفه پدري خودم هم عمل نکرده ام ، اين را خودم هم مي دانم. تولد و بزرگ شدن تو ، براي من نعمت بزرگي بود. به دنيا آمدنت ، خيلي خوشحالم. از لحظه لحظه بزرگ شدنت هم خيلي لذت بردم. صدها کتاب روان شناسي کودک و ... خوانده بودم.»

/ 1 نظر / 4 بازدید
salman

خيلي باحالي سيد!! خدا حفظت كنه... خدا بهت اميد و توفيق بده...