حداقل لطفی که می‌توانی بکنی

خواهش می‌کنم اگر می‌خواهی دروغ بگویی به من نزدیک نشو. حالم بد می‌شود. دست خودم نیست. کمی فاصله بگیر. برو یک جای بهتر. یا اگر سختت است من می‌روم.

نمی‌دانم این که دروغ و تهمت از پا درم می‌آورد یک نقطه‌ی ضعف است یا قوت؟

/ 10 نظر / 20 بازدید

باورش خیلی خیلی برام سخته کسی که به ظاهر مومنه و همین ادعا را هم داره با خونسردی تمام دروغ بگه و تهمت بزنه !!!؟ دید ادمو نسبت به بقیه هم خراب میکنه خدا ازش نگذره .

باورش خیلی خیلی برام سخته ادمی که به ظاهر مومنه و همین ادعا رو هم داره با خونسردی تمام دروغ بگه و تهمت بزنه !!!؟؟ دید ادمو نسبت به بقیه هم خراب میکنه خدا ازش نگذره.

یک دوست که از وبلاگتون خوشش اومده !

اینکه از دروغ و تهمت بدتون میاد نقطه ی قوته اما اینکه ازپادرمیاید نقطه ی ضعفه . المومن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف

ف

دقیقا باور نمیشه حرفاتونو!آقای محترم اسناد خدا برای مواخذه تنها به دید بقیه در مورد شما بر نمیگرده بر اعمال گذشته نیز حسابی هست و کتابی!گاهی گله ز دل کنم وگه ز دیده ام/من هر چه دیده ام ز دل ودیده دیده ام!

Baby

دروغ کلید همه ی گناهانه.کسی که دروغ میگه نه تنها مومن بلکه انسان نیست

نگران تهمت ها نباشید > ان الله یدافع عن الذین آمنوا

میتی

غیب گفتی!,من هرچی به اطرافم نگاه میکنم کسی رو پیدانمیکنم که از دروغ بدش نیاد و اذیت نشه . نه زیاد گفتی نه کم همه همین احساس رو دارن.

نهال

سلام نقطه ضعف این نظر منه[پلک]