قرض

گفته‌اند قرض گرفتن ناپسند است و قرض دادن پسندیده.

گفته‌اند هنگام بازپس دادن قرض مبلغی اضافه‌تر گذاشتن پسندیده است. گفته‌اند هنگام قرض دادن مبلغی بیشتر هنگام بازپس خواستن بسیار ناپسند است.

گفته‌اند قرض که می‌دهی دیگر به فکر پس گرفتنش نباش.

این‌ها جزء زیباترین روابط اجتماعی است که آموخته‌ام.

/ 6 نظر / 20 بازدید
شاهرخ

شخصی از کسی قرض طلب کرد گفت فراهم میکنم بهت میدم فراهم نمود هرچه گشت طلب کننده را نیافت پس از مدتی آنشخص را دید گفت فلانی پول برایت آماده کرده بودم گفت خوب حالا بده گفت دیگه نمیدم گفت چرا گفت حالا که میخوام بدم پیدات نمیکنم وای بروزی که بخوام پس بگیرم

مجيد

بشكن حصار تن و به مي شستشو كن

روح اله ریاضی

وگفته اند قرض ارزشی بسیار بیش از انفاق دارد چون سازنده و رو به جلو است

مقداد

سلام تذکر زیبایی بود، تشکر یاعلی

چه چیزهایی خوبی داریم اگر جمع زیادی به یکی از آنها عمل کنیم چه خوب میشه

سید مصطفی

حمیدی جان با این همه قوانین انسانی و پسندیده چقدر می توانی دستی به من قرض بدهی؟؟ [نیشخند]