فکر می‌کنم زندگی آنقدر طولانی نيست که بشود به هر جا سرکی کشيد و به هرچيزی انگشتی زد و چشيد. بعد از مدتها کلنجار رفتن، خودم را متقاعد کردم که يک زمينه را بايد چسبيد و تا انتها رفت. خلاصه با تمام علاقه‌ام به طراحی به کمک کامپيوتر (CAD) آنرا رها کردم و دورادور دنبال می‌کنم. با اين وجود وقتی يک سايت قشنگ در اين زمينه‌ها می‌بينم نمی‌توانم به راحتی از آن بگذرم و حالا از شمايی که حتماْ از من بيشتر علاقه منديد دعوت می‌کنم اين سايت منحصر به فرد را ببيند: Open Source Web Design
امتياز آن تنها گوناگونی و زيبايی قالبها نيست، بلکه تلاش علمی و محکم در اين زمينه است.
حتماْ بيشتر از من برای غور کردن در آن فرصت داريد. اگر چيز جالبی ديد مرا هم بی‌خبر نگذاريد.

/ 0 نظر / 7 بازدید