تقدیم به صاحب امروز

 

نتوانست فراموش کند مستی را
هر که از دست تو یک قطره می ناب گرفت

کی به انداختن سنگ پیاپی در آب
ماه را می‌شود از حافظه‌ی آب گرفت؟

 

پی‌نوشت: کمتر از یک سال است که دوستی مرا با فاضل نظری، شاعر جوان آشنا کرده است. من هم به شما خواندن اشعارش را توصیه می‌کنم.

/ 0 نظر / 16 بازدید