:: به نظر شما بخش دوستان جديد در صفحه اول پرشين بلاگ کم ارزش و بی‌مزه‌ نيست؟ آخر من هر وقت مراجعه کردم با يک سری صفحه خالی مواجه شدم. حق می‌دهم، طرف تازه آمده است يک دم و دستگاهی راه انداخته است و هنوز فرصت نکرده است چيزی بنويسد. خوب از آنجا هم که «تا مرد سخن نگفته باشد.........عيب و هنرش نهفته باشد» مراجعه کننده نمی‌تواند از آن خوشش بيايد يا بدش بيايد يا آنرا برای خواندن انتخاب کند! شما اين‌طور فکر نمی‌کنيد؟
:: امروز می‌خواستم يک عکس در وبلاگ بگذارم که بر روی وب وجود دايمی نداشت(online توليد می‌شد) بعد ديدم گويا هيچ راهی ندارد جز اينکه آنرا جايی بر روی اينترنت قرار بدهی. خوب می‌توانستم آنرا روی کارگزار Linux مان قرار دهم، اما اينقدر ارزشش را نداشت که آنرا با اين عکسها پر کنم. به دردسرش هم نمی‌ارزيد که به جاهای ديگر فکر کنم. بالاخره آدم دوست دارد برای development يک محيط Integrated داشته باشد. خلاصه فکر کردم کاش برای هر کاربر اينجا يک مقدار فضا برای اين‌جور کارها قرار داده می‌شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید