اطعام و رمضان

سال گذشته چند پست نستباً طولانی درباره‌ی فرصت انفاق و احسان در ماه رمضان نوشتم و مؤثر واقع شد. خواهر بزرگم به همراه عده‌ای دیگر مسؤلیت توزیع این پول‌ها و ارزاق را در شهرستانی به عهده دارد و از قبل ماه رمضان سفارش کرده بود از دوست‌هایت پول جمع کن.

امسال چند بار آمدم دوباره به این کار دعوت کنم ولی پشیمان شدم. در خودم آن صفای لازم را ندیدم. خواهرم ول کن نیست و زنگ و پیامک که «برای نیازمندان کاری بکن.»

دوستان داخل و خارج که احیاناً ممکن است این پیام را بخوانند این دعوت را از زبان من نشنوند بلکه به واعظ درونشان گوش دهند و اگر تصمیمی گرفتند مرا در جریان بگذارند. راستش برای انفاق خیلی مهم نیست آیین و مرامت چیست. امام ما غیر مسلمانان را نیز اطعام می‌کرد شما نیز که هم آیین ما نیستی دریغ مکن. برای بعضی از ما شاید چند ده هزار تومان در سال پول حتی یک شب شام جمع‌های دوستانه‌مان نباشد ولی برای گروه‌های هدف این کمک‌ها شادی بسیاری می‌آورد.

/ 1 نظر / 20 بازدید
افشین احمدپور

حکومت شکر خدا اسلامیه و کیسه ی نان و خرما هم بر دوش مسوولین دیده می شه!! نیازی به زحمت شما نیست اخوی!