نظرخواهی از ترکيب دو کلمه «نظر» و «خواستن» به معنای پرسيدن نظرات افراد حول موضوع به خصوص است! «خواستن» در اين کلمه ربطی به «خاستن» به معنای برخاستن نمی‌تواند داشته باشد.
همه‌ی اين ‌ها را گفتم تا يک نکته ساده را گوشزد کنم که متاسفانه امروز بلای جان وبلاگهای فارسی شده است. (نمی‌دانم در وبلاگهای انگليسی هم اصولاْ سيستمی مثل نظرخواهی هست يا نه؟) بابا نظرخواهی نظرخواهی است،
اولاْ ايميل نيست! لطفاْ اگر با صاحب وبلاگ حرف يا کار خصوصی داريد به او ميل بزنيد نه اينکه در نظرخواهی‌اش برايش msg بگذاريد. هر چيزی کارکردی دارد. ايميل را برای اين روزها درست کرده‌اند ديگر. در مورد خودم، ايميل‌هايم را هر چند دقيق يک بار معمولاْ چک می‌کنم.(البته یک نرم افزار یا webmail زحمت چک کردنش را می‌کشد و فقط به من خبر می‌دهد) پس می‌بينيد سريعتر هم هست.
ثانياْ تابلوی تبليغاتی نيست! بابا اگر ما نخواهيم آگاهی تبليغاتی شما شويم بفرماييد چقدر بايد به حساب واريز کنيم. بعضی‌ها هم برای اينکه نمکدان نشکسته باشند لطف می‌کنند و قبلش اين را هم اضافه می‌کنند:«وبلاگ خوبی داريد، موفق باشيد. صفحه مرا هم...»
ثالثاْ نظرخواهی ذيل هر بخش مربوط به مطالب همان بخش است.

/ 0 نظر / 4 بازدید