اين چند روز که نوشتم اصلا خوشم نيامد. دوست ندارم حرف دلم را کسی بخواند. دوست ندارم کسی از احساساتم خبردار شود. شايد ديگر ننويسم يا اگر انگيزه‌ای بود تخصصی کامپيوتر.
کاش می‌شد گوشهای نامحرم حرفهای ما را نشنود. به هر حال بايد فکر کنم بعد تصميم می‌گيرم. شايد وقتی فکر کردنم تمام شود اينقدر طول کشيده باشد که جزو وبلاگهای غير‌فعال حذف شوم. می‌خواهم خوب درباره پديده وبلاگ فکر کنم و جوانب مختلف آن را تحليل کنم. اگر به جايی رسيد اينجا هم می‌گذارمش.

/ 0 نظر / 4 بازدید