منطق؟

- «ما خانوداگی آدم‌های منطقی هستیم.»

- «هنوز جای منطق‌تان درد می‌کند.»

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
متین

؟؟!!

اعتماد...

ف.ع

شما هم منطقی هستید؟منطق زور؟چه عالی!خوب جواب داد نه؟!