اين هم يک عکس از غرفه ما که حامد بنايی زحمتش را کشيده است.
ezzati-2.jpg

البته من نیستم. دنبالم نگردید4.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
زیتون

به ياد موسي اين قوم در بند، امام موسي صدر http://zeytoon.persianblog.ir