:: يا رب، سببی ساز که يارم به سلامت................باز آيد و برهاندم از بند ملامت

:: اين هاشم آقای حبيبی خر ما را سفت چسبيده است که توی وبلاگت homepage مرا معرفی کن. هر چه می‌گويم:‌ هاشم جون، آخر اين homepage ات که آش دهن سوزی نيست. می‌گويد نه پر لينک سکيوريتی و لينوکس است. برای beginner ها خوب است. حالا خود دانيد اگر دوست داشتيد يک نگاهی به اينجا بياندازيد. خودش که بچه خوبی است homepage اش را نمی‌دانم.

/ 0 نظر / 4 بازدید