جور استاد به ز مهر پدر

جناب سعدی که فرموده است «جور استاد به ز مهر پدر» جای دیگر هم گفته است «درشتی و نرمی به هم در به است».

/ 4 نظر / 11 بازدید
علی امامی

[لبخند] با با کار درست: http://www.beneil.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=41

مجید

خب که چی بی مزه[ماچ]

سلمان

می بینم که فرزندان علمای صاحب اثر در باب موسیقی خوب در حوزه موسیقی و قر و قمبیل فعالیت دارند! خوب شد سید علی آمارتو رو کرد و الا من مثل سابق در جهالت بودم...[شوخی]