:: عجب دوره و زمانه‌ای شده است، دکتر يونس شکرخواه هم به وبلاگ نويسی روی آورده است!
اميدوارم نوشته‌های ايشان تحولی در فضای ارتباطات اينترنتی ايجاد کند.

:: کی می‌گويد اينترت با وب فرق ندارد؟ اين ترجمهرا ببينيد. مقاله خلاصه و ساده است. با این حال غلط مصطلح است و استعمال جا به جايشان مرسوم شده است.

:: به به آموزش ++Visual C.

/ 0 نظر / 4 بازدید