کافر مطلق!

طرف روزه نمی‌گرفت ولی بیدار می‌شد سحری می‌خورد و بعد می‌خوابید. ازش پرسیدند: «تو که روزه نمی‌گیری برای چه برای سحر خوردن پا می‌شوی»؟ پاسخ داد: «روزه که نمی‌گیرم؛ اگر سحری هم نخورم که دیگر کافر مطلق می‌شوم!»

/ 4 نظر / 18 بازدید
امین

خیلی لطیف و پندآموز بود.

سید مصطفی

خیلی روایت جالبی بود... اما چرا اینقدر بلاگت سوت و کوره.... تا چند وقت دیگه مجبوری فقط واسه دل خودت بنویسی...

سید مصطفی

سری به بلاگ من بزن یک مطلب آموزنده نوشته ام نظر فراموش نشود