چگونه بعضی‌ها در این کشور دکتر شدند؟

دو لینک زیر را ببینید:

http://software.ce.sharif.edu/2007/05/blog-post_01.html

http://ce.sharif.edu/%7Eghodsi/soft-group/misc/review%20ISI%20paper.pdf

اگر کسی بتواند به گوش خبرگزاری‌ها برساند کار مهمی کرده است. باید در جهت اشاعه‌ی خبرش کوشید. منافع زیادی دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید