فشار کاری آخر سال

خیلی پیشتر در مذمت تعطیلات سال نو نوشته بودم. اکنون از زاویه‌ای دیگر:

این روزها که فشار کاری زیاد است برایم عجیب بود که آیا همه جای دنیا آخر سال فشار کار و جنب و جوش مردم زیاد می‌شود؟ به خودم که نگریستم دیدم بخش عمده‌ای از این جنب و جوش به دلیل نگرانی از تعطیل یا معلق بودن بسیاری از خدمات اجتماعی در تعطیلات نوروز است. حدود ۲۰ روز مملکت در خاموشی به سر می‌برد و خدا نکند در این ایام نیاز به سرویس فوری باشد. این روزها که به دلیل شرائط خاص زندگی به بعضی از این خدمات در این ایام نیاز دارم فشار را بیشتر حس می‌کنم. باید نگران تعطیلی بانک‌ها،‌ بسیاری از مراکز خرید مایحتاج، تعطیلی روزنامه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای خدماتی،‌ روزنامه‌ها، پر بودن ظرفیت و پر خطر بودن مسیرهای حمل و نقل، دانشگاه‌ها، ادارات و ... بود.

واقعاً نمی‌خواهیم فکری به حال تعطیلات نوروز بکنیم؟

از همه‌ی این حرف‌ها گذشته، من دیروز بوی بهار را شنیدم.

/ 0 نظر / 4 بازدید