نصيحت هديه است دوست عزيز!

امروز يکی از دوستانم بهم گفت ديگر دوست ندارم نصيحتش کنم!؟ من هم اينطوری تحليلش کردم که ديگر دوست ندارد دوستش داشته باشم. خوب اين يعنی چی؟ يعنی پايان دوستی. به همين راحتی. بی‌درنگ تصميم گرفتم چون حرفش خيلی احمقانه بود و در عين حال جدی.

/ 0 نظر / 15 بازدید