پررویی!

- مردک خیلی پررو و بی‌حیا است.

- چه طور؟

- پررو، وقتی فحشش می‌دهی،‌ جواب آدم را می‌دهد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مجید

خيلي پر رو شدي حسين