مايکروسافت ديگر فونتهای رايگان عرضه نمی‌کند

خيلی از ما برای رفع مشکل «يا» به اينجا مراجعه می‌کرديم و نسخه‌های جديدتر را بر می‌داشتيم. حالا بايد دنبال کپی‌های‌اش بگرديم. مطمئنم چند نفری تعدادی از آنها را برای خودشان به شکل محلی ذخيره کرده‌اند. کسی لينکی سراغ ندارد؟

/ 0 نظر / 3 بازدید