سكولاريسم از نوع فرانسوي

چلچراغ: «...مسأله واقعاً ساده بود. ژاك شيراك، رئيس جمهور دوست‌داشتني فرانسه گفت براي وحدت ملي، براي از ميان برداشتن تفاوت‌ها و تبعيض‌ها، به خاطر برابري جنسي و برابري فرصت‌ها، به كاربردن نمادهاي بارز ديني در محيط‌هاي اجتماعي ممنوع است. نمادهاي ديني شهروندان را انگشت نما مي‌كنند و همين مسأله ساده مي‌تواند اجتماع را از درون متلاشي كند.
البته مسأله به آن سادگي كه ابتدا به نظر مي‌رسيد هم نبود. اولين بحثي كه در كنگره پيش آمد، مسأله سيك‌ها بود. پيروان مذهب سيك با عمامه‌هاي خاص خود و با موهايي كه هرگز كوتاه نمي‌كنند، در خيابان‌ها انگشت‌نما هستند. آيا اين قانون شامل آنها هم مي‌شود؟ يعني آيا بايد در انتظار قانوني بود كه بلند كردن مو را به عنوان يك نماد ديني ممنوع كند؟ درباره عمامه‌ها چطور؟ در انگليس سيك‌ها اين اجازه را دارند كه بدون كلاه كاسكت سوار موتور شوند. حتي پليس‌هاي سيك انگليس مي‌توانند به جاي كلاه از عمامه استفاده كنند. در فرانسه اما در ميانه بحث، وزير آموزش و پرورش ممنوعيت عمامه سيك‌ها در مدارس را ناگزير دانست و گفت آنها به جاي عمامه مي‌توانند از كلاه‌هاي شفاف نايلوني نظير كلاه شنا استفاده كنند.
متأسفانه نمادهاي ديني به ريش و عمامه سيك‌ها ختم نشد. حكم ساده "ممنوعيت نمادهاي ديني در زندگي اجتماعي" در عين سادگي آن قدر مهم است كه عملي كردن آن غيرممكن مي‌نمايد. چرا كه خط كشيدن ميان زندگي خصوصي و زندگي اجتماعي آن قدرها هم آسان نيست. مثلاً وقتي بحث مراسم ازدواج پيش مي‌آيد قانون بايد چه عكس‌العملي داشته باشد. ازدواج از يك سو مي‌تواند يك مراسم آييني و كاملاً خصوصي باشد كه در آن هر كس با هر عقيده‌اي مي‌تواند آداب دين خود را اجرا كند، اما از سوي ديگر به هر حال امري اجتماعي به حساب مي‌آيد. چرا كه در حوزه نهادهاي دولتي و سازمان ثبت احوال قرار مي‌گيرد. حكم كردن درباره حضور نمادهاي ديني در مراسم ازدواج سخت است اما به هر حال آقاي مارت ...»

/ 1 نظر / 4 بازدید
mohsen

اين متن خيلی بهم چسبيد....کاش توی اين مايه انتقادهای منطقی بازهم بنویسی