وقتی کامپيوتر آدم را قال می‌گذارد...

سلام بعد از مدتی غيبت.
e.gif
امروز نشستم گفتم جبران غيابم را کنم يک مطلب تر و تميز درست حسابی نوشتم. مطلبی مفصل و جالب در مورد اينکه چگونه سريع تایپ کنيم. بعد از يک ساعت نوشتن وقتی می‌خواستم مطالب را post کنم، رمز پرسيدن همان و از دست رفتن نوشته‌ها همان. اينجا بود که به اهميت مساله حياتی backup برای چندمين بار پی برد. خوب نمی‌دانم کی دوباره فرصت می‌کنم آنرا بنويسم.2.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید