شمارشگر

فکر می‌کردم به شمارشگر اينجا می‌شود اعتماد کرد. بهتر است خودم يکی برايش بگذارم. چند وقت ديگر که امتحانهايم تمام شد، يک دستی به سر و روی انيجا خواهم کشيد. البته امتحانها که تمام شد سيل پروژه‌ها شروع می‌شود. پس نبايد خيلی خوشحال بود. شما هم جدی نگيريد وعده سر خرمن است.

- رفتم stat4all گفته بود به دليل پاره‌ای مشکلات فنی فعلا نمی‌تواند سرويس بدهد. شايد از ‌BraveNet استفاده کردم. فعلا وقت ندارم. خداحافظ تا بعد امتحانات.

/ 0 نظر / 4 بازدید