داستان تازه مسلمان از کتاب داستان راستان

کتاب داستان راستان، به نظرم کتابی است که باید هر از گاهی خوانده شود. همین جا، توصیه می‌کنم اگر این کتاب را قبلاً هم خوانده‌اید، حتماً مرور دوباره‌ی آن مفید خواهد بود به ویژه آن که خواندن هر داستانش بیش از دو یا سه دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد ولی در عوض بسیار کاربردی است. کتاب را از این جا و این جا می‌توانید دریافت و مطالعه کنید.

با این مقدمه می‌خواهم نظر شما را به داستانی معروف از این کتاب جلب کنم. داستان تازه مسلمان را اگر چه ممکن است قبلاً شنیده یا خوانده باشید یک بار دیگر از روی کتاب بخوانید. (لینک داستان تازه مسلمان) من تنها جمله‌ی انتهایی که به نوعی پیام داستان است را اینجا می‌آورم:

«بنابراین شما همیشه متوجه این حقیقت باشید که بر مردم‏ تنگ نگیرید، اندازه و طاقت و توانایى مردم را در نظر بگیرید. تا مى‏توانید کارى کنید که مردم متمایل به دین شوند و فرارى نشوند. آیا نمى‏دانید که روش سیاست اموى‏ بر سختگیرى و عنف و شدت است ولى راه و روش ما بر نرمى و مدارا و حسن‏ معاشرت و به دست آوردن دلهاست؟»

 

/ 0 نظر / 31 بازدید