مصاحبه درباره‌ی سامد

این بار برای این که خبر غیردقیقی درباره‌ی کارمان بیرون نیاید به مسؤل روابط عمومی‌مان گفتم بگذار من اصل داستان را می‌نویسم بعد شما و رییس اگر خواستید خبری‌اش کنید و سعی کردم حداقل تغییرات را بدهند. از این رو به نظرم یک نمونه خبر درست و حسابی از نظر ساختاری در حوزه‌ی فناوری شد. قرار نبود این خبر را بر روی خروجی‌های رسانه بزنند برایمان تا حدی دردسر درست کرد. البته خبر جدید نیست ولی من تا امشب نه یادم بود نه فرصت کرده بودم ببینم چه طور درآمده است.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1266643

این روزها به همکارانم زیاد توصیه می‌کنم که برای جا افتادن بسیاری مسائل باید بجنگیم و روحیه‌ی جنگندگی‌مان را حفظ کنیم. یکی از راه‌ها هم الگوسازی است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
فرید

بالاخره یک خبر فنی-سیاسی درست و حسابی خوندم[لبخند]

ستاره

من به داییم افتخار میکنم1[تایید]