يکی از مسائلی که مدتها دانشمندان علم کامپيوتر و ریاضی را به مبارزه می‌طلبيد بالاخره بعد از سالها حل شد. پيدا کردن يک الگوريتم از مرتبه چند جمله‌ای برای تعيين اول بودن یک عدد مدتها در حد يک آرزوی دست نيافتنی در ذهن‌ها مانده بود تا بالاخره عده‌‌ای از دانشمندان هندی راهی برای آن يافتند. جالب است که اثباتشان ۹ صفحه بيشتر نيست و الگوريتم خيلی کوچکی هم دارند. درستی اثبات هم توسط بزرگان فن تاييد شده است. اعداد اول نقش موثری در نظريه رمزنگاری دارند و من منتظر خبرهای مهمی در اين زمينه هستم.
توضيحات بيشتر در مورد خبر و مقاله منتشر شده:http://www.cse.iitk.ac.in/news/primality.html

/ 0 نظر / 3 بازدید