free remote shell

امروز وقت گذاشتم و رفتم سراغ جاهايی که مجانی shell می‌دهند. خيلی هيجان انگيز بود. بهترين جايی که پيدا کردم HP Testdrive بود. به هر ترکيبی از سرورهای يونيکسی که بخواهيد دسترسی داريد. از Clustered RedHat Advanced Server گرفته تا Tru64Unix. از ماشين‌های ۶۴ بيتی و پردازنده‌های آلفا گرفته تا ماشين‌های اينتل. برای همه‌ی اين ماشين‌ها يک password کافی است. با NIS و NFS رديفش کردند. اين طور که من چک کردم quota هم نگذاشتند. به نظرم رسيد برای development خيلی عالی است. با قدرت پردازنده‌های اين‌ها که روی سرورشان load زير ۱٪ بود. جان می‌دهد برای کامپايل کردن. تقريباً سيستم‌هايشان را هم کامل نصب کرده‌اند که آدم‌ها يک حظ اساسی ببرند. بهر حال تست کردنش خالی از لطف نيست.

اگر يک اتصال خوب داريد ديدن Redhat cluster managemnet خيلی جالب است.

ناگفته نماند برای تست سرورهای IBM هم درخواست داده‌ام که فعلا جواب نداده‌اند.

/ 0 نظر / 4 بازدید