يک باگ توی سيستم updating اين سايت پيدا کردم. اگر سايز پيغام فرستاده شده زياد باشد. ديگر نمی‌توان آنرا ويرايش کرد و مدام Internal Server Error می‌دهد.
از اين هم که سيستم نظرخواهی‌اش محدوديت کاراکتری دارد اصلاْ خوشم نيامد.

/ 0 نظر / 3 بازدید