روزه‌مان خراب شد!

برای اولین بار در عمرم دو روز از ماه رمضان، چهارشنبه و پنج‌شنبه، را در سفر گذراندم. حس بد و سختی است. شیراز شهر سرسبز و بزرگی به نظر می‌آمد. غیر از سعدی، حافظ و رستوران هتل چمران فرصت نشد جای دیگری را ببینم. قرار شد حتماً سفر دیگری سر فرصت برویم. خودشان می‌گفتند اردیبهشت شیراز دیدنی است.
شرکت‌های شیرازی فعال در فناوری اطلاعات جلوتر از بسیاری شهرستان‌ها هستند. این را قبل از سفر می‌دانستم و در سفر بیشتر آشنا شدم.

/ 4 نظر / 4 بازدید
از همه جا

آدامس اعتياد آور کيلو دوزار به روزشده ..........

روح اله رياضی

چه حس بدی؟! خلاف شرع که نکردی.تازه اگه تفريحی هم می رفتی فکر نکنم ايرادی داشت./

حمیدی

بدی‌اش از دو جهت است. یک آن که در میان جماعت روزه‌دار بودن و روزه نبودن سخت است و گرفتاری‌های خودش را دارد. به خصوص که در سفر باشی. دو آن که احساس می‌کنی به هر حال از فیوضات این ماه بی‌نصیبی.