از مطلبی که ديروز نوشتم پشيمانم. نه از محتوی از اينکه جای اين حرفها اينجا نيست. حتی رفتم و پاکش کردم. اما به خواست يکی از دوستان برش گرداندم. فکر می‌کنيد چه‌طور؟

/ 0 نظر / 3 بازدید