اگر دوست داريد ++C را به طور حرفه‌ای بياموزيد و يا دنبال يک منبع غنی بر روی web می‌گرديد... بماند برای فردا (به شیوه سریالهای تلویزیونی)
شما چي پيشنهاد می‌کنيد؟

/ 0 نظر / 3 بازدید